Halen van klimaatdoelen

Halen van klimaatdoelen

Voor het halen van de klimaatdoelen van 2050 is het belangrijk dat we snel gaan werken aan de energietransitie. Dit houdt dus in dat we er aan moeten werken dat we nu nog veel kolen en gas gebruiken voor het opwekken van onze energie, terwijl we juist willen over gaan naar een systeem waar we zo min mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken.

Alternatieve bronnen

Misschien wel de favoriete energie bron van Jesse Klaver is het zonnepaneel. Duurzame zonnepanelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energie transitie. Ze leveren energie als bron die geen broeikas gassen uit stoot en dus niet mee werkt aan het versterkt broeikas effect. Daardoor draagt deze energie bron niet bij aan de opwarming van de aarde. Wel kost het veel energie om ze te maken, waar vaak nog broeikas gassen bij worden uit gestoten, maar een zonnepaneel verdient dit volledig terug met alle energie die hij op wekt. Echter is een nadeel van zonnepanelen plaatsen dat ze niet werken als de zon niet schijnt. Natuurlijk is dat vooral als het nacht is, maar ook overdag als er veel wolken zijn zullen de zonnepanelen wat weinig energie opleveren.

Wind

Ook wind is een veel ingezette alternatieve energie bron. De moderne molen is niet meer een houten torentje met wat wieken eraan in het weiland, maar is een meters hoge toren die boven alles uit steekt, welke je al van kilometers ver kan zien staan. Hoewel de meningen erover verdeeld zijn of dit mooi is of juist niet, of dit een prachtig teken van voorspoed en innovatie is of juist een teken van landschapsvervuiling en het vernietigen van de natuur door de mens, is feit wel dat dergelijke masten veel energie kunnen leveren. Een vergelijkbaar probleem als met het zonnepaneel is wel dat als er geen wind staat er ook geen stroom is.

Extra voorzieningen

Om die schommelingen op te vangen zul je gebruik moeten maken van extra voorzieningen. Hierbij gaat het dus om energie bronnen die niet die schommelingen hebben die je hebt met zon en wind energie. Dit kan dus kolen energie zijn bijvoorbeeld, maar je kan ook voor de wel groene vorm van energie, kernenergie gaan. Hoewel je een kleine hoeveelheid radioactief afval krijgt door kernsplitsing, heb je geen last van de broeikasgassen die je laat ontsnappen bij kolen verbranding, waardoor je dus geen problemen hebt met opwarming van de aarde, waardoor je deze vormen van energie kan combineren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *